Tuesday, August 11, 2009

අ‍ගෝ‍ස්‍තු‍


මේ‍ක‍ ම‍ම‍ මේ‍සෙ‍ අ‍ස්‍ක‍ර‍ද්‍දි‍ හ‍මු‍උ‍නේ‍, වෙ‍න‍ස්‍ ල‍ස්‍ස‍න‍ක්‍ ති‍බු‍න‍ නි‍සා‍ හැ‍මෝ‍ට‍ම‍ බ‍ල‍න්‍න‍ දා‍න්‍න‍ හි‍තු‍න‍

No comments:

Post a Comment